Veri Koruma Sorumluluk Reddi ve Veri Gizliliği

Web sitemizi ziyaret ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Vibracoustic CV Air Springs GmbH, Hörstener Str. 45-47, 21079 Hamburg, Almanya, kontrolör olarak verilerinizi toplamakta ve işlemektedir.

Aşağıdaki e-posta adresinden veri koruma görevlimize ulaşabilirsiniz: data-protection-officer@vibracoustic.com

Veri korumasıyla ilgili herhangi bir sorunuz veya öneriniz varsa, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin:

Vibracoustic CV Air Springs GmbH
Data Protection
Hörstener Str. 45-47
21079 Hamburg
Almanya

Kişisel verileri işlerken, Vibracoustic CV Air Springs GmbH, mevcut ülkenin veri koruma mevzuatlarının yanı sıra, ilgili ülkelerdeki ilgili yasal veri güvenliği ve veri koruma mevzuatlarına uyum sağlamaktadır.

§1 Kişisel verileriniz hangi amaçla ve hangi hukuki zeminde toplanıyor ve işleniyor?

Prensip olarak, içerik ve hizmetlerin yanı sıra, sadece işlevsel bir web sitesi temin etmek için gerekli olduğu kapsamda, kullanıcılarımızın kişisel verilerini toplamakta ve kullanmaktayız. Kullanıcılarımızın kişisel verileri, sadece kullanıcının onayı ile toplanır ve kullanılır (Madde 6 par. 1a, AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR)). . Yasal mevzuatlar veya teknik gerekçeler (web sitesinin uygun bir şekilde işlev görmesi ile ilgili olarak GDPR Madde 1f ) sebebiyle veri işlemenin zorunlu olduğu durumlarda bir istisna uygulanmaktadır (AB GDPR Madde 6 par. 1C).

Eğer kişisel verilerin işlenmesine konu olan veri sahibinin onayını edinirsek, GDPR Madde 6 par. 1a, kişisel verilerin işlenmesi için yasal zemin olarak uygulanmaktadır.

Veri sahibinin bir taraf olduğu, bir sözleşmenin yerine getirilmesi için gerekli olan kişisel verilerin işlenmesi sürecinde, GDRP Madde 6 par. 1b yasal zemin olarak uygulanmaktadır. . Bu aynı zamanda sözleşme öncesi eylemlerin gerçekleştirilmesi için gerekli olan işleme operasyonları için de geçerlidir.

Şartlar elverdiği ölçüde, şirketimiz tarafından bir yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olduğundan dolayı, GDPR Madde 6 par.1c yasal zemin olarak uygulanmaktadır. .

Veri sahibinin veya başka bir gerçek kişinin hayati menfaatlerinin kişisel verilerin işlenmesini gerektirmesi halinde, GDPR Madde 6 par.1d yasal zemin olarak uygulanmaktadır.

Eğer veri işleme şirketimizin veya üçüncü bir kişinin meşru menfaatlerini korumak için gerekli ise ve veri sahibinin menfaatlerinin, temel hak ve özgürlüklerinin bahsedilen menfaatten üstün olmaması halinde, GDPR Madde 6 par.1f, veri işleme için yasal zemin olarak uygulanmaktadır. İşlevsel bir web sitesinin sağlanmasına veri sahibinin kişisel verilerinin işlenmesine yönelik gerekçeli menfaatimiz vardır.

§2 Hangi kişisel veri kategorileri işlenmektedir?

Web sitemizi kullanıyorsanız, ağınızın IP adresi, tarih, zaman, zaman dilimi ve talep edilen dosyanın durumu ve sitemize yönlendirilen web sitesi hakkındaki bilgiler gibi teknik veriler, tarayıcı türünü ve işletim sisteminizin sürümü, tarafımıza gönderilir ve aşağıda açıklandığı gibi sınırlı bir süre boyunca saklanır.

Kullanıcının IP adresleri de dahil olmak üzere veriler ayrıca sistemimizin günlük dosyalarında da saklanmaktadır. Bu veriler, kullanıcının diğer kişisel verileriyle birlikte saklanmaz. Günlük dosyaları ve verilerin geçici olarak saklanmasının yasal dayanağı, GDPR Madde 6 par. 1f ’dir. . Günlük dosyalarında saklanan tüm veriler en geç on gün sonra silinecektir. Bu dönemden daha fazla depolama mümkün değildir. Bu durumda, kullanıcıların IP adresleri silinir veya anonimleştirilir, böylece istemcinin atanması artık mümkün olmaz.

Web sitesinin temini için verilen toplanması ve günlük dosyalarında verilerin depolanması web sitesinin işletilmesi için gereklidir. Bu sebeple, kullanıcı buna itiraz edemez.

Bu web sitesi üzerinden kişisel verilerinizi bize verirken, açık onayınızı vermelisiniz. Bu veriler sadece belirtilen amaç için kullanılır.

§3 Hangi haklara sahipsiniz?

AB GDPR uyarınca, aşağıdaki haklara sahipsiniz:

Eğer kişisel verileriniz işlenirse, hakkınızda depolanan verilerle ilgili olarak bilgi edinme hakkınız vardır (GDPR Madde 15 ). Eğer doğru olmayan kişisel veriler işlenirse, bunu düzeltilmesi hakkınız vardır (GDPR Madde 16). Eğer yasal ön koşullar mevcutsa, işlenmesine karşı çıkabileceğiniz gibi işlemenin sınırlandırılması veya silinmesini talep edebilirsiniz (GDPR Madde 17, 18 ve 21). Eğer bir sınırlama talep ederseniz, işlemi başlatmak veya işleme koymak mümkün olmayabilir (örneğin irtibat bilgilerinin bir kısmının silinmesi, böylece sizinle iletişime geçilmesinin veya sözleşmenin oluşturulmasının engellenmesi gibi).

Eğer veri işlenmesine onay verirseniz veya bir veri işleme sözleşmesi varsa ve verilerin işlenmesi otomatik prosedürlerle yapılıyorsa, veri iletimi yetkisine sahip olabilirsiniz (GDPR Madde 20).

Dilediğiniz zaman veri koruma onayınızı geri çekme hakkına sahipsiniz. Onayın geri çekilmesi, bu geri çekmeye kadar onaya dayalı olarak gerçekleştirilen işlemlerin yasallığını etkilemez.

Eğer hakim meşru menfaatimize dayalı olarak verileriniz işlersen, dilediğiniz zaman kişisel verilerinizin depolanmasına itiraz edebilirsiniz. Biz, menfaatleriniz, haklarınız ve özgürlükleriniz geçersiz kılan zorlayıcı yasal gerekçeler göstermedikçe veya isleme iddia veya yasal taleplerin uygulanması veya savunulmasına hizmet etmedikçe, kişisel verileriniz daha fazla işlenmeyecektir.

Veri sahibi olarak haklarınızın kullanılması için aşağıda belirtilen adrese posta yoluyla bir mektup veya data-protection@vibracoustic.com adresine bir e-posta göndermeniz yeterlidir:

Vibracoustic CV Air Springs GmbH
Data Protection
Hörstener Str. 45-47
21079 Hamburg
Almanya

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmanız halinde, Vibracoustic CV Air Springs, bunun için yasal gerekliliklerin karşılanıp karşılanmadığını kontrol edecektir.

Ayrıca, herhangi bir veri koruma denetim makamına şikâyet etme hakkına da sahipsiniz. Vibracoustic CV Air Springs GmbH'den sorumlu denetim makamı:

The Hamburgian Commissioner for Data Protection and Freedom of Information (Veri Koruma ve Bilgi Özgürlüğü için Hamburgian Komisyoneri)
Ludwig-Erhard-Str. 22, 7. OG
20459 Hamburg
Germany
Telephone: +49 40 428 54 4040
Fax: +49 40 428 54 4000
HDSB ye e-mail: mailbox@datenschutz.hamburg.de

§4 Kişisel verileriniz ne zaman silinecek?

İşleme amaçlarının ortadan kalması üzerine kişisel verilerinizi sileceğiz veya işlenmesini sınırlayacağız. Bu tür bir depolama ayrıca eğer kontrolörün tabi olduğu AB mevzuatları, yasaları veya diğer mevzuatlardaki Avrupa veya ulusal yasa koyucu tarafından belirtilmişse yapılabilir. Sözleşmenin tamamlanması veya yerine getirilmesi için verilerin daha uzun süre depolanması için bir ihtiyaç olmadıkça, standartlar tarafından öngörülen bir saklama süresi sona erse bile verilerin bir sınırlanması veya silinmesi ortaya çıkar.

§5 Kişisel verileriniz kime aktarılır?

Kişisel verilerinizi, işlemeye dahil olan veri işleyicileri ve veri koruma anlaşmaları imzaladığımız veri işleyicilerine iletiyoruz. Ek olarak, eğer koşullar (örneğin bir talep), teknik yanıtlar sağlamak için, Avrupa Birliği üyesi veya üçüncü bir ülkede (aşağıya bakınız) Vibracoustic Business Group içerisinde yer alan bir şirketin bir memuruna kişisel verilerinizin iletilmesini gerekli kılarsa kişisel verilerinizi üçüncü taraflara iletiriz.

§6 Kişisel veriler üçüncü bir ülkeye aktarılıyor mu?

Ek olarak, gerekirse veya varış noktası için AB Komisyonu tarafından bir yeterlilik kararı varsa, GDPR standart sözleşme maddelerinin* dahil edilmesiyle, iştirak şirketlerle ilgili veri koruma anlaşmaları akdederek, GDPR Madde 44-49 ile her zaman uyum göstererek kişisel verileriniz üçüncü ülkeye aktarıyoruz.

§7 Bizimle iletişime geçmek ister misiniz (iletişim formu ve e-posta ile iletişim)?

Web sitemizin çevrimiçi iletişim için kullanılabilecek bir iletişim formu vardır. Eğer bir kullanıcı bu formu kullanırsa, Giriş ekranına girilen veriler tarafımıza iletilecek ve kaydedilecektir. Bu veriler, adı, soyadı, şirketi, ülkesi, e-posta ve sorgulama hakkında gerekli bilgileri içermektedir.

Bu formu gönderirken, verinin işlenmesine ilişkin onayınız alınır ve bu veri koruma politikası size yönlendirilir. Alternatif olarak, ayrıca verilen e-posta adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bu durumda, kullanıcının e-posta ile aktarılan kişisel verileri kaydedilecektir.

Kullanıcı onayının mevcut olduğu durumda verinin işlenmesinin yasal dayanağı, GDPR Madde 6 par.1a olacaktır. . İleride yürürlüğe girmek üzere herhangi bir zamanda onayınızı geri çekebilirsiniz. O zamana kadar gerçekleşen yasal işleme, geri çekmeden etkilenmeyecektir.

Bu onayın geri çekilmesi ile ilgili olarak, yukarıda açıklanan haklarınıza atıfta bulunuyoruz.Bu bağlamda, verilerin üçüncü kişilere düzenli olarak açıklanması söz konusu değildir. Veriler, münhasıran talebiniz kapsamında iletişimin işlenmesi için kullanılacaktır. Eğer talebini yanıtlamak için gerekirse veriler Vibracoustic Group'a ait şirketlere açıklanacaktır.

Ek olarak, her zaman GDPR'ye uygun olarak üçüncü ülkelerdeki iştirak şirketlerine kişisel verilerinizi iletmekteyiz. Kişisel verileriniz aktarılırken, GDPR Madde 44-49 ve ilgili veri koruma anlaşmaları üzerine muhtemelen AB standart sözleşme maddelerine atıfta bulunularak mutabık kalınır veya hedef ülke için bir AB Komisyonu yeterlilik kararı mevcuttur.

Eğer bir işleyici bir üçüncü bir ülkede bulunuyorsa, kişisel veriler, GDPR Madde 44-49 hükümlerine uygun olarak iletilecektir. Bir ilgili ek madde, işleme hakkındaki ilgili anlaşmaya eklenecektir.

Sadece sözleşmeyi işleme almak için girdi ekranında gelen kişisel verileri işlemekteyiz. E-posta ile iletişim olması halinde, bu ayrıca verilerin işlenmesinde yer alan gerekli meşru menfaati de içerir.

Sözleşme formu gönderilirken işlenen diğer kişisel bilgiler, bilgi teknolojisi sistemlerimizin güvenliğini sağlamak ve sözleşme formunun kötüye kullanılmasını önlemek amaçlıdır.

E-posta ile iletilen verilerin işlenmesinin yasal dayanağı, GDPR Madde 6 par. 1f’dir. . Meşru menfaatimiz, sorgunuzun yanıtında yer almaktadır.

Eğer bir e-posta iletişimi bir sözleşme yapmayı amaçlıyorsa, bunun üzerine işleme için olan ilave yasal dayanak GDPR Madde 6 par. 1b’dir.

Bu veriler, toplanması amaçlarının karşılanması için artık gerekli olmadığı anda silinecektir. Bu iletişim formunun giriş ekranından kişisel verileri için ve kullanıcı ile ilgili görüşme sona erdikten sonra veriler e-posta ile gönderildiği durumlar için geçerlidir. İlgili gerçeklerin nihayet açıklığa kavuşturulduğu durumlardan çıkarılabildiğinde konuşma sona erer.

İletişim formu gönderilirken toplanan ek kişisel veriler, en geç talep yanıtlandıktan sonra silinecektir.

§8 Çerezlerin kullanımı

Çerezler, kullanıcının cihazında (bilgisayar, akıllı telefon vb.) depolanan küçük metin dosyalarıdır.

Bu web sitesi, kapsamı ve işlevi aşağıda belirtildiği şekilde açıklanabilecek aşağıdaki çerez türlerini kullanmaktadır:

Geçici çerezler (daha fazlası a kısmında)

YSC: Bu çerez, YouTube tarafından barındırılan videolar için kullanım bilgilerinin derlenmesine olanak tanır.

wp-wpml_current_admin_language_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e: Bu çerez dil ayarlarını depolamak için WPML tarafından ayarlanır.

wordpress_test_cookie: Bu çerez, çerezlerin yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol etmek için WordPress tarafından ayarlanır.

cookielawinfo-checkbox-statistics: Bu çerezin amacı, “İstatistikler” kategorisi altında çerezlerin kullanımına izin verip vermediğinizi kontrol etmektir.

cookielawinfo-checkbox-non-necessary: Bu çerez, çerezlerin yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol etmek için GDPR Cookie Consent (GDPR Çerez Onayı) tarafından ayarlanır.

cookielawinfo-checkbox-necessary: Bu çerezin amacı, “Temel” kategorisi altında çerezlerin kullanımına izin verip vermediğinizi kontrol etmektir.

CookieLawInfoConsent: Bu çerez, çerez kullanımı için verilen onay özetini depolamak için kullanılır. Hiçbir kişisel veri saklamaz.

cli_user_preference: Bu çerez, çerez kullanımı için verilen onayın evet/hayır olarak seçimini depolamak için kullanılır. Hiçbir kişisel veri saklamaz.

Kalıcı çerezler (daha fazlası b kısmında)

position_ref: Örneğin Facebook, Indeed, LinkedIn gibi belirli bir iş için yönlendiren çerezleri depolamak için kullanılır.

global_ref: Örneğin Facebook, Indeed, LinkedIn gibi genel olarak yönlendiren çerezleri depolamak için kullanılır.

_ga: Kullanıcıları ayırt etmek için kullanılır.

_gid: Kullanıcıları ayırt etmek için kullanılır.

_gat: İstek oranını azaltmak için kullanılır.

PREF, VISITOR_INFO1_LIVE: Bu çerezler, YouTube tarafından barındırılan videolar için kullanım bilgilerinin derlenmesine olanak tanır.

ONAY: iframe içeriği için YouTube tarafından ayarlanan onay çerezidir.

wp-settings-1: Bu çerez kullanıcı tercihlerini depolamak için WordPress tarafından ayarlanır.

wp-settings-time-1: Bu çerez kullanıcı tercihlerini depolamak için WordPress tarafından ayarlanır.

wp-wpml_current_language: Bu çerez dil ayarlarını depolamak için WPML tarafından ayarlanır.

wordpress_sec_be576c2dc65619bd71085284ae14024c: Bu çerez, bilgisayar korsanlarına karşı koruma sağlamak ve hesap ayrıntılarını saklamak için WordPress tarafından ayarlanır.

wordpress_logged_in_be576c2dc65619bd71085284ae14024c: Bu çerez kullanıcıların oturumlarını açık tutmak için WordPress tarafından ayarlanır

viewed_cookie_policy: Bu çerez, çerezlerin kullanımı için onay verseniz de vermeseniz de depolama için kullanılır. Hiçbir kişisel veri saklamaz.

a) Geçici çerezler, tarayıcıyı kapattığınızda otomatik olarak silinir. Bunlar özellikle oturum çerezlerini içerir. Bunlar toplu oturuma bağlı olarak tarayıcınızdan gelen çeşitli taleplerin sınıflandırılmasını sağlayan bir oturum ID’si depolar. Bunu yapmak, web sitemize geri dönmeniz durumunda bilgisayarınızın tanınmasını sağlar. Oturum çerezleri, oturumu kapattığınızda veya tarayıcıyı kapattığınızda silinir.

b) Kalıcı çerezler, çereze bağlı olarak değişebilen belirli bir süre sonrasında otomatik olarak silinir. Tarayıcınızın güvenlik ayarlarından çerezleri istediğiniz zaman silebilirsiniz.

Dilediğiniz gibi tarayıcınızın ayarlarınızı istediğiniz gibi yapılandırabilirsiniz ve üçüncü taraf çerezlerini veya tüm çerezleri kabul etmeyi reddedebilirsiniz. Eğer bunu yaparsanız bu web sitesindeki tüm işlevleri kullanamayabileceğinizi lütfen unutmayın.

§9 Web Analitik Platformu Matomo Analitik Aracının Kullanımı

Bu web sitesi matomo.org'un açık kaynaklı bir web analitik hizmeti olan Matomo'yu kullanır. Birinci taraf olarak adlandırılan çerezler kullanılmaktadır.

Matomo'yu web sitemizin kullanımını analiz etmek ve düzenli iyileştirmeler yapmak için kullanıyoruz. İstatistikler, web sitesi tasarımımızı geliştirmemize ve kullanıcılar için daha ilginç hale getirmemize olanak tanımaktadır.

Kullanımın yasal dayanağı GPDR'nin 6. madde, 1.paragrafının 1.cümlesinin a harfindedir. Ziyaret eden cihazların IP adresinin son iki baytını anonimleştiririz.

Bu web sitesini kullanımınız hakkında çerezler tarafından oluşturulan bilgiler, kendi veri tabanımızda 12 ay saklanır, başka hiçbir üçüncü taraf geliştiricinin veya Matomo'nun verilere erişimi yoktur. Verileriniz açıklanandan başka bir amaç için kullanılmaz veya üçüncü bir tarafa aktarılmaz. Veriler esas olarak kümelendirilmiş istatistikler için kullanılır.

Matomo hakkında daha fazla bilgi için: www.matomo.org

§10 Hosting ve İçerik Dağıtım Ağları (CDN)

Harici Hosting

Bu web sitesi, harici bir servis sağlayıcı (host) tarafından barındırılmaktadır. Bu web sitesinde toplanan kişisel veriler, ana sunucularda depolanır. Buna IP adresleri, iletişim talepleri, meta veriler ve iletişimler, iletişim bilgileri, isimler, web sitesi erişimi ve bir web sitesi üzerinden oluşturulan diğer veriler dahildir ancak bunlarla sınırlı değildir.

Ana sunucu potansiyel ve mevcut müşterilerimizle olan sözleşmeyi yerine getirmemiz (GDPR Madde 6 par.1b) ve profesyonel bir sağlayıcı tarafından sunulan çevrimiçi hizmetlerimizin güvenli, hızlı ve etkin bir şekilde sunulması (GDPR Madde 6 par. 1f) amacıyla kullanılmaktadır. . .

Ana sunucumuz sadece yükümlülüklerini yerine getirmek ve bu tür verilerle ilgili talimatlarımızı takip etmek için gerekli olduğu kapsamda verilerinizi işleyecektir.

Aşağıdaki ana sunucuyu kullanıyoruz:

RAIDBOXES GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 7
DE – 48153 Münster

Bir veri işleme sözleşmesinin yürütülmesi

Veri koruma mevzuatlarına uyum içerisinde işlemenin garanti edilmesi için, ana sunucumuzla bir veri işleme sözleşmesi imzaladık.

İlave bilgiler

* Vibracoustic CV Air Springs GmbH’nin tüm yan kuruluşları Vibracoustic Group'a aittir.

** Okunabilirlik açısından erkek ve dişi formların aynı anda kullanılmasına yer verilmemiştir. Buradaki tüm açıklamalar tüm cinsiyetler için geçerlidir.

 

crossmenu